https://shahrvaeghtesad.ir

اقتصاد پایدار

۱۰ شهر پایدار جهان را بشناسیم

شهر و اقتصاد پایدار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، زمین در حال تبدیل شدن به یک سیاره شهری است. حدود ۸۸ درصد از رشد جمعیت، در شهرها اتفاق می‎افتد و ۹۰ درصد این رشد در شهرهای بزرگ کشورهای رو به توسعه حادث می‎شود. هم اکنون ۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان در شهرها و […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE