https://shahrvaeghtesad.ir

انتخابات شوراهای اسلامی شهر

انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سایه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با نگاهی به تبریز

انتخابات 1400

با توجه به اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، طبیعتا این همزمانی در فعالیت های تبلیغاتی و مشارکت انتخاباتی هر دو تاثیر گذار خواهد بود. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کمیت انتخابات ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود و انتخابات ریاست جمهوری بر […]

ویژگی های یک شهردار خوب دانایی، آگاهی، هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و نگاه درست به مسائل شهری است

ویژگی های شهردار

به گزارش برنا-ایلام-چون شهرداری نهادی فرهنگی است و همه فعالیتهایش زیر چتر فرهنگ باید انجام شود پس شهردار باید برای موفق عمل کردن فرهنگی باشد. شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در اداره شهر است و وظیفه شهرداری تنها یک وظیفه خدماتی و عمرانی نیست بلکه شهرداری یک نهاد اثرگذار است که تمام فرایندها […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE