https://shahrvaeghtesad.ir

قانون ماده صد شهرداری

احتمال بازنگری در اجرای قانون ماده صد شهرداریها

کمیسیون ماده صد

رئیس قوه قضاییه گفت:​ ما در حال پیگیری وضعیت ماده ۱۰۰ هستیم تا این موضوع در مجلس به صورت لایحه بررسی شود تا معلوم شود که ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات در قانون شهرسازی است نه تامین بودجه شهرداری ها.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE