https://shahrvaeghtesad.ir

محمد حمیدی

خدمات شهرداری گرگان در پارک جنگلی النگدره در ایران نمونه ای ندارد.

سفیر فنلاند در گرگان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان کریستوف گراب مایر رایزن بازرگانی اتریش در ایران در دیدار با شهردار گرگان اظهار کرد: گرگان از تنوع بسیار بالایی برای تبدیل شدن به پایگاه صنایع مختلف برخوردار است. کریستوف گراب مایر تصریح کرد: پیش شرط توسعه گردشگری در شهر گرگان برقرار شده و می توان […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE