https://shahrvaeghtesad.ir

اروپا

عبور از جهان تک قطبی و توسعه در فرایند نظام چند قطبی جهانی؟!

جهان چند قطبی

ریاست جمهوری دونالد ترامپ با كاهش نقش جهانی آمریكا در مقابل نفوذ رو به رشد چین، نمایانگر آخرین سال‌های یك جهان تک قطبی بود، با این حال در حالی که بسیاری تصور می‌کنند جهان تک قطبی پس از جنگ سرد جای خود را به نظم بین المللی دو قطبی تحت سلطه آمریکا و چین داده، این نتیجه گیری صحیح و مطلوب نیست. درعوض به دلایلی که وجود دارد می‌توان به جهانی امیدوار بود و برای آن تلاش کرد که در آن اروپا و اقتصادهای در حال ظهور نقش قاطع تری داشته باشند.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE