https://shahrvaeghtesad.ir

ایران خودرو

واردات خودرو و چالش های وزارت صمت در اعطای مجوز به واردکنندگان خودرو

ثبت سفارش خودرو

فهرست نخست واردکنندگان مجاز خودرو در حالی منتشر شد که بسیاری از بازیگران پیشین، نقشی در سریال جدید واردات ندارند و نقش اول به خودروسازان و مونتاژکاران داده شده است. با توجه به فهرست وزارت صمت، «دنیای‌اقتصاد» منوی احتمالی خودروهای خارجی را که در ایران حضور خواهند یافت، مورد بررسی قرار داده است.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE