https://shahrvaeghtesad.ir

بازار سهام

چرا بازار سرمایه ایران اعوجاج دارد؟! مسبب ریزش ها و رشد شارپی چیست؟

کارشناس بازار سرمایه

عسكري ماراني شيوه غلط بازارگرداني انحصاري با منابعي كه از ناشر گرفته مي شود، عدم نظارت نهاد ناظر، قيمت گذاري دستوري و شايعاتي كه منشا آن تالار بورس تهران است و كل بازار را تحت تاثير قرار مي دهد، دليل اصلاح سنگين چند روز اخير شاخص كل و قرمزپوشي بورس تهران دانست.

نقش شاخص هم‌وزن در بورس در جهت دهی و تصمیم گیری ذینفعان بازار سرمایه

بورس ایران

شاخص هم‌وزن در بورس چیست؟ شاخص هم‌وزن در بورس چیست؟ و چه نقشی در جهت‌دهی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سهامدارن بازار سرمایه دارد؟ آیا این شاخص می‌تواند وضعیت کلی بازار بورس را برای سهامداران ترسیم کند؟ یکی از مواردی که درروند مطالعه بازار سرمایه و انتخاب سهام مطلوب جهت خرید، به آن برمیخوریم، شاخص‌های ارزیابی بازار سهام است. در […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE