https://shahrvaeghtesad.ir

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

بررسی بهره وری فضای سبز شهری با اقتصاد مقاومتی

فضای سبز شاهگلی

ظرفیت پذیرش برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در شهرداری‌ها بیش از هر مجموعه دیگری است، چرا که امکانات اجرایی و خدماتی این مجموعه، تاثیرگذاری مستقیم آن بر زندگی شهروندان، بودجه‌های قابل‌توجه و همچنین نوع خدمتگزاری آن، شهرداری‌ها را از دیگر مجموعه‌های اجرایی متمایز کرده است.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE