https://shahrvaeghtesad.ir

شهرداری

ششمین دوره شوراهای اسلامی و گام‌های برداشته شده برای انتخاب شهرداران

شورای اسلامی شهر و روستا

استان‌ها- ایرنا- اعضای ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور هفته گذشته پس از برگزاری آیین تحلیف و انتخاب هیات رییسه، به وظیفه تعیین شهردار به عنوان نخستین اولویت برنامه کاری خود برای مدیریت هر چه کارآمدتر شهرها پرداختند.

تدوین برنامه جامع اصلاح ساختار مالی شهرداری‌ها در بازارسرمایه

شهرداریها و اقتصاد شهری

یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به یکی از نهادهای پولی شهر تهران، فرآیند تدوین طرح جامع برای اصلاح ساختار مالی شهرداری‌ها را آغاز کرد. به گزارش همشهري، تراكم فروشي، نفس تهران و بسياري از شهرهاي ديگر را در يك دهه گذشته بريده وكاركرد اصلي شهرها را كه افزايش رفاه عمومي است زير سؤال برده است. […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE