https://shahrvaeghtesad.ir

شهردار کرج

آشنایی با جاذبه های گردشگری شهر کرج، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرج

استان البرز

شهر کرج به عنوان یکی از شهرهایی است که همواره مورد توجه افراد به خصوص مهاجران برای کار و زندگی بوده و هست. این شهر به عنوان یکی از شهرهای نسبتا قدیمی در اطراف تهران واقع شده است

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE