http://shahrvaeghtesad.ir

اقتصاد شهری

شهر هوشمند چگونه به اقتصاد شهرها و شهرداریها کمک می کند؟

شهر هوشمند

راه اندازی شهر هوشمند با کاهش رفت و آمدهای روزانه و ترافیک، باعث کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوای ناشی از آن می شود. در صورت توسعه شهر هوشمند و آشنا شدن شهروندان با این مقوله، دیگر نیاز نیست افراد برای پیگیری بسیاری از امور روزانه خود به محل مورد نظر مراجعه حضوری داشته باشند، بلکه می توانند بسیاری از کارهای خود را به راحتی در منزل خود انجام دهند

چارچوب‌های اقتصادی در مدیریت شهرهای ایران

کرباسیان وزیر اقتصاد

قبل از اینکه بخواهم درباره روش‌های مدیریت اقتصادی یک کلانشهر سخن بگویم بهتر است تعریفی از اقتصاد شهر و راهکارهای مدیریت شهر به روش اقتصادی ارائه کنم. اقتصاد شهری در قالب اقتصادی خاص تعریف می‌شود که با زندگی روزمره مردم رابطه مستقیمی دارد. ابعادش هم صرفاً کمک به تولید نیست و می‌تواند جنبه خدماتی، مالی، […]

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE